Håndtering af farligt affald industriel produktion

På dette kursus lærer du om håndtering af farligt affald. Du lærer, hvornår affaldet skal klassificeres som farligt og, hvordan det skal mærkes ud fra gældende vejledninger. Du lærer også at opbevare farligt affald korrekt.

Kurset er udviklet til faglærte og ufaglærte der har eller søger arbejde i produktionsvirksomheder.

Efter gennemført kursus har du viden om:· Klassificering af farligt affald ved industriel produktion. · Mærkning af affald ud fra gældende vejledning. · Affaldshåndtering ved industriel produktion. · Opbevaring af farligt affald og materialer indendørs og udendørs. · Valg af korrekte værnemidler til håndtering af farligt affald. · Håndterings-certifikater. Efter gennemført kursus kan du:· Bruge gældende vejledning til mærkning af farligt affald. · Vælge korrekt værnemiddel til håndtering af farligt affald. · Opbevare farligt affald og materialer korrekt.
Skoler som kan udbyde kurset

Nedenfor ser du en liste med skoler, som ikke har hold på holdlisten. Kontakt en af skolerne for at opfordre dem til at oprette hold.

  • CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster
    Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
  • 5488 8888
  • celf@celf.dk
Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond TMKF

Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond (TMKF) yder støtte til medarbejdernes selvvalgte uddannelse inden for Træ- og Møbeloverenskomsten og Piano- og Orgeloverenskomsten.

Industriens Kompetenceudviklingsfond IKUF

Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) yder støtte til medarbejdernes selvvalgte uddannelse inden for Industriens Overenskomst, Industriens Funktionæroverenskomst, Overenskomsten for slagteområdet mellem DI og Fødevareforbundet NNF samt Den fødevareindustrielle overenskomst mellem DI og Fødevareforbundet NNF.