Amukurs.dk er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi behandler om dig.


Vores kontaktoplysninger er:

Industriens Uddannelser
Vesterbrogade 6D, 4.
1620 København V

Tlf. 33 77 91 11
Mail: amukurs@iu.dk

 

Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger med det formål, at du kan få besked om udbud af AMU-kurser, når du har bedt om dette.

Hvis du tilmelder dig vores kursusagent, er formålet med vores behandling, at vi kan udsende de ønskede notifikationer om de kurser, du har udvist interesse for.

 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige personoplysninger:

  • Emailadresse

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger

  • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a vedr. dit samtykke til behandling af almindelige personoplysninger.

 

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Amukurs.dk benytter en databehandler, der efter instruks fra Industriens Uddannelser har adgang i det omfang, det er nødvendigt for at kunne levere tjenester til os.

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi gemmer dine personoplysninger indtil du afmelder dig notifikationer om de kurser, du har udvist interesse for. Hvis du afmelder dig notifikationer, bliver din emailadresse slettet. 

 

Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis du ikke længere ønsker at modtage notifikationer om de kurser, du har udvist interesse for, kan du afmelde notifikationerne. Herefter vil din emailadresse blive slettet fra amukurs.dk.

 

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

E-mail: info@iu.dk
Telefon: 33 77 91 11

Industriens Uddannelser
Vesterbrogade 6D, 4
1620 København V

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, ligesom du har ret til at anmode om at få rettet urigtige oplysninger om dig og i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Herudover har du i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger.

Endelig har du ret til at anmode Industriens Uddannelser om at modtage dine oplysninger i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

 

Ret til at klage

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.