Har du brug for at finde et kursus her og nu?

Vi har samlet en række kurser, som alle bliver udbudt de kommende tre uger. Se oversigten og tilmeld dig et relevant kursus. 

Find et relevant kursus
Her & Nu-funktion

Hvad er et AMU-kursus?

AMU står for arbejdsmarkedsuddannelser og er efteruddannelse til faglærte og ufaglærte medarbejdere fra private og offentlige virksomheder. Ledige og selvstændige har også mulighed for at tage et AMU-kursus.

Du kan tage AMU-kurser på erhvervsskoler og AMU-centre. Der findes også private virksomheder, som udbyder AMU-kurser.

Kan du ikke finde det AMU-kursus der passer til dit eller din virksomheds behov?

I AMU-systemet er det muligt løbende at udvikle nye kurser, som lever op til de behov, der opstår på arbejdsmarkedet. Det er efteruddannelsesudvalgene, som er ansvarlige for at udvikle nye AMU-kurser.

Skriv til amukurs@iu.dk, hvis du savner et kursus.

Hvis I er mange på virksomheden, som skal på et bestemt kursus, kan I lave en aftale med en skole om at holde kurset. Kontakt en af de skoler, som står på listen under kurset her på amukurs.dk.

Hvis du har mistet dit kursusbevis, skal du kontakte den skole, hvor du tog kurset. De kan hjælpe dig med at få et nyt bevis.

For faglærte og ufaglærte er prisen i 2023 134 kr. eller 200 kr. pr. kursusdag.

Det er muligt at søge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Læs mere om, hvor meget du kan få, og hvordan du søger tilskud her [https://www.borger.dk/oekonomi-skat-su/SU-og-oekonomi-under-uddannelse/Stoette-til-voksenuddannelse/VEU-godtgoerelse-til-erhvervsrettet-voksen-og-videreuddannelse]

Der er mange kompetencefonde, der yder tilskud til AMU-kurser. Kontakt den kompetencefond, som du eller din virksomhed er dækket af, og hør nærmere.