Hvad koster AMU?

AMU-kurser er en del af det offentlige uddannelsessystem. Derfor koster det ikke ret meget at bruge AMU. I 2023 er prisen pr. dag mellem 134 kr. og 200 kr.

Her på amukurs.dk kan du se ved hvert kursus, hvad kurset koster. Priserne gælder for faglærte og ufaglærte personer.

Det er også muligt at få støtte til et AMU-kursus, hvis du opfylder bestemte betingelser. Du kan søge VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Læs mere om mulighederne for støtte [VEU-godtgørelse til erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse (borger.dk)]

Har du spørgsmål til økonomi og muligheder for støtte, kan du kontakte:

  • Den skole hvor du gerne vil tage et AMU-kursus
  • Din a-kasse
  • Din fagforening

Kompetencefonde

Der er mange kompetencefonde, som dækker udgifterne til bestemte AMU-kurser. Kompetencefonde kan bruges af de personer og virksomheder, som er dækket af en overenskomst. Spørg din organisation eller fagforening, hvilken kompetencefond du er dækket af.

Hvis man gerne vil have sin kompetencefond til at dække udgifter til et AMU-kursus, er det en god ide først at tale om mulighederne med kompetencefonden.

Her på amukurs.dk kan du ved hvert kursus se, om en af følgende kompetencefonde dækker kurset: