Additive Manufacturing (3D metalprint) rev.enginee

På kurset lærer du at designe emner og fremstille dem med Metal 3D print (Additive Manufacturing)

Uddannelsen henvender sig til ufaglærte og faglærte, som har eller ønsker beskæftigelse med 3D print i metal i værktøjs- og maskinindustrien, og som skal kunne udføre print på en 3D metalprinter efter gældende vejledninger.

Deltageren kan i et 3D tegneprogram designe og re-designe en maskindel eller en værktøjspart til løsning af den/de ønskede funktion(er).   Deltageren kan bruge en 3D scanner til at fremstille en 3D tegning, som kan modificeres til løsning af den/de ønskede funktion(er) - Reverse Engineering.   Deltageren kan betjene en 3D metalprinter og fremstille maskin- og værktøjsdele ud fra eget produktionsgrundlag (tegningsmateriale).   Deltageren kan med viden om rengøring, vedligeholdelse og lettere fejlfinding på 3D metalprintere, sikre optimal produktivitet på maskiner og tilbehør.   Endelig kan deltageren efterleve til de arbejdsmiljøkrav, der gælder i forhold til såvel materialer som selve produktionsprocessen af 3D metalprint.

Dette kursus udbydes ikke i øjeblikket.

Du kan kontakte de skoler, der er godkendt til at udbyde kurset, hvis du vil vide mere.
Skoler som kan udbyde kurset

Nedenfor ser du en liste med skoler, som ikke har hold på holdlisten. Kontakt en af skolerne for at opfordre dem til at oprette hold.

Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond TMKF

Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond (TMKF) yder støtte til medarbejdernes selvvalgte uddannelse inden for Træ- og Møbeloverenskomsten og Piano- og Orgeloverenskomsten.

Industriens Kompetenceudviklingsfond IKUF

Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) yder støtte til medarbejdernes selvvalgte uddannelse inden for Industriens Overenskomst, Industriens Funktionæroverenskomst, Overenskomsten for slagteområdet mellem DI og Fødevareforbundet NNF samt Den fødevareindustrielle overenskomst mellem DI og Fødevareforbundet NNF.

AL Efteruddannelses Kompetencefond ALEU

AL Efteruddannelses Kompetencefond støtter selvvalgt uddannelse, der kan bruges inden for overenskomstens arbejdsområde (Industri- og VVS-overenskomsten).