Anvendt svejseteknisk beregning og måling

På kurset lærer du om matematik, der bruges når du arbejder med beregningskrævende opgaver inden for det svejsetekniske område. Du lærer om geometriske figurer og trigonometri, og kan desuden beregne kulstofækvivalent, varmeinput, fugegeometri, procenter, formler og ligninger, samt udføre forvarmeberegninger med videre. Herudover kan du aflæse og anvende diagrammer. På kurset arbejder du i svejseværkstedet, det er derfor et krav, at du har taget §17 kurset.

Kurset er udviklet til ikke faglærte og faglærte smede og svejsere, der har brug for at videreudvikle færdigheder i faglig matematik, til brug i arbejdet med beregningskrævende opgaver inden for det svejsetekniske område. Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk.

Deltageren har viden om:- Matematiske emner der er forudsætning for svejsetekniske beregninger - Geometri, med henblik på arbejde med vinkler, trekanter, arealer og figurer. - Trekantberegning med Pythagoras, samt trigonometri for fuldstændig bestemmelse af vinkler og sider i en trekant. Deltageren kan med udgangspunkt i ovenstående viden:- Anvende svejsetekniske formler og løse beregningskrævende opgaver inden for det svejsetekniske område - Anvende ligninger med en ubekendt til beregning i forbindelse med trigonometri samt anvendelse af tekniske formler - Anvende præfikser i forbindelse med anvendelsen store og små tal, enheder og potenser- Anvende procent, promille og ppm, bl.a i forbindelse med beregning af baggasdækning før svejsning i rustfri lukkede systemer. - Anvende brøker og regneherakiet i forbindelse med beregning af bl.a. kulstofækvivalent og varmeinput - Aflæse forskellige diagrammer i forbindelse med egne beregninger, herunder diagrammer for forvarme, forventede svejsedeformationer, schaeffler diagram for rustfrit stål mm. - Foretage vinkelmålinger i forbindelse med svejsning og korrigere for varmepåvirkning - Foretage beregninger for vinkel- og kontrolmåling efter svejsning
Skoler som kan udbyde kurset

Nedenfor ser du en liste med skoler, som ikke har hold på holdlisten. Kontakt en af skolerne for at opfordre dem til at oprette hold.

  • CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster
    Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
  • 5488 8888
  • celf@celf.dk
  • TEC, Technical Education Copenhagen
    Stæhr Johansens Vej 7, 2000 Frederiksberg
  • 3817 7000
  • tec@tec.dk
Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond TMKF

Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond (TMKF) yder støtte til medarbejdernes selvvalgte uddannelse inden for Træ- og Møbeloverenskomsten og Piano- og Orgeloverenskomsten.

Industriens Kompetenceudviklingsfond IKUF

Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) yder støtte til medarbejdernes selvvalgte uddannelse inden for Industriens Overenskomst, Industriens Funktionæroverenskomst, Overenskomsten for slagteområdet mellem DI og Fødevareforbundet NNF samt Den fødevareindustrielle overenskomst mellem DI og Fødevareforbundet NNF.

AL Efteruddannelses Kompetencefond ALEU

AL Efteruddannelses Kompetencefond støtter selvvalgt uddannelse, der kan bruges inden for overenskomstens arbejdsområde (Industri- og VVS-overenskomsten).