Bjærgning

Deltageren kan udføre bjærgningsarbejde med og vedligehold af hydraulisk drevne spil med en SWL på op til og med 15 tons og anvende det til rådighed værende bjærgningsudstyr.

Personer der er - eller ønsker at være - i beskæftigelse inden for rednings- og beredskabstjenester.

Deltageren kan udføre bjærgning af havarister over 3500 kg. Deltageren har kendskab til:- opbygning og virkemåde af køretøjer med alternativ fremdrift (el, hybrid og brint mm.) Deltageren kan på baggrund af sin viden:- anvende skæring, taljer og vinkeltræk til bjærgning af havarister over 3500 kg- forklare og beregne friktion, ankerværdi og trækkraft nødvendig på baggrund af vægt, underlag og stigning.Deltageren kan redegøre for:- krav til anhugningsgrej, eftersyn og kassationskrav samt anvende anhugningsgrejet med den rigtige dimensionering på sikkerhedsmæssig forsvarlig vis. Deltageren kan desuden anvende særligt anhugningsudstyr til bjærgning af lastbiler.- grundlæggende hydraulik og opbygningen af bjærgningskøretøjerDeltageren kan udføre:- korrekt og sikker anhugning på fastkørte lastbiler, busser, landbrugsmaskiner og entreprenørmaskiner samt vælge anhugningspunkter der kan holde til den beregnede belastning. - Anvendelse af hydraulisk drevne spil over 10 ton samt udføre vedligeholdelse af dem.- Løsning af bremser under forskellige forudsætninger. Det gælder både trykluftmekaniske, og andre bremsesystemer.- bjærgning i mørke under hensyntagen til egen og andres sikkerhed- anvendelse tegngivning og elektroniske signalmidler.- kørsel i terræn med korrekt anvendelse af gearvalg, brug af terrængearkasse og anvendelse af længde- og tværspær.- sikkert arbejde i trafikerede områder med anvendelse af korrekt sikkerhedsudstyr.- rengøring og vedligeholdelse af køretøjer, spil og udstyr.- håndtering af fastkørte køretøjer med alternativ fremdrift på sikkerhedsmæssig forsvarlig måde og med de korrekte værnemidler.

Dette kursus udbydes ikke i øjeblikket.

Du kan kontakte de skoler, der er godkendt til at udbyde kurset, hvis du vil vide mere.
Skoler som kan udbyde kurset

Nedenfor ser du en liste med skoler, som ikke har hold på holdlisten. Kontakt en af skolerne for at opfordre dem til at oprette hold.