Brand - Tætning af installationsgennemføringer

Efter kurset kan deltageren udføre brandtætninger af alle former for installationsgennemføringer i brandadskillelser.

Uddannelsen retter sig mod personer inden for amu-målgruppen, der ønsker at arbejde med brandtekniske installationer.

Efter kurset kan deltageren udføre brandtætninger af alle former for installationsgennemføringer i brandadskillelser. Det betyder:Deltageren har kendskab til forskellige former for brand- og røgadskillende bygningskonstruktioner samt gældende funktionskrav i Bygningsreglementet.Deltageren opfylder Bygningsreglementets krav til installationsgennemføringer i brandadskillende bygningsdele, så bygningsdelenes brandtekniske egenskaber ikke forringes.
Skoler som kan udbyde kurset

Kontakt et af uddannelsesstederne for yderligere information.

  • TEC, Technical Education Copenhagen
    Stæhr Johansens Vej 7, 2000 Frederiksberg
  • 3817 7000
  • tec@tec.dk
Elbranchens Kompetenceudviklingsfond El-KUF

Elbranchens Kompetenceudviklingsfond (El-KUF) yder støtte til efteruddannelse for medarbejdere, der er omfattet af elektrikeroverenskomsten eller funktionæroverenskomsten mellem Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond TMKF

Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond (TMKF) yder støtte til medarbejdernes selvvalgte uddannelse inden for Træ- og Møbeloverenskomsten og Piano- og Orgeloverenskomsten.

Industriens Kompetenceudviklingsfond IKUF

Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) yder støtte til medarbejdernes selvvalgte uddannelse inden for Industriens Overenskomst, Industriens Funktionæroverenskomst, Overenskomsten for slagteområdet mellem DI og Fødevareforbundet NNF samt Den fødevareindustrielle overenskomst mellem DI og Fødevareforbundet NNF.