Energiudnyttelse og -omstilling i produktionen

På dette kursus lærer du at udnytte energien og minimere energispild samt komme med forslag til genanvendelse af energi og til grøn energiomstilling i produktionen.

Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte, der har eller søger arbejde i produktionsvirksomheder.

Efter gennemført kursus har du:Viden om et proces-/produktionsafsnit og de enkelte enheders/komponenters energiforbrug eks. el, varme, køling, ventilation, udsugning, hydraulik, trykluft, vakuum mv.Grundlæggende viden om energiberegning og -analyse.Viden om de energimæssige konsekvenser ved slitage og manglende vedligehold.Kendskab til forskellige muligheder for genanvendelse af energi og muligheder for grøn energiomstilling.Efter gennemført kursus kan du for et proces-/produktionsafsnit:Foretage en grundlæggende kortlægning af energiforbruget.Vurdere muligheder for energioptimering ud fra en grundlæggende analyse af energispild.Komme med forslag til genanvendelse af energi og grøn energiomstilling.

Dette kursus udbydes ikke i øjeblikket.

Du kan kontakte de skoler, der er godkendt til at udbyde kurset, hvis du vil vide mere.
Skoler som kan udbyde kurset

Nedenfor ser du en liste med skoler, som ikke har hold på holdlisten. Kontakt en af skolerne for at opfordre dem til at oprette hold.

  • Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser
    Absalonsvej 20, 4300 Holbæk
  • 7229 0100
  • neg@neg.dk
Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond TMKF

Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond (TMKF) yder støtte til medarbejdernes selvvalgte uddannelse inden for Træ- og Møbeloverenskomsten og Piano- og Orgeloverenskomsten.

Industriens Kompetenceudviklingsfond IKUF

Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) yder støtte til medarbejdernes selvvalgte uddannelse inden for Industriens Overenskomst, Industriens Funktionæroverenskomst, Overenskomsten for slagteområdet mellem DI og Fødevareforbundet NNF samt Den fødevareindustrielle overenskomst mellem DI og Fødevareforbundet NNF.

AL Efteruddannelses Kompetencefond ALEU

AL Efteruddannelses Kompetencefond støtter selvvalgt uddannelse, der kan bruges inden for overenskomstens arbejdsområde (Industri- og VVS-overenskomsten).