Generel introduktion til målinger og kalibrering

På dette kursus lærer du at sikre pålidelige målinger af høj kvalitet. Du får kendskab til, hvordan du kan vurdere, om en måling er af tilstrækkelig høj kvalitet, bl.a. ved at overveje, hvilke ydre parametre, der påvirker målingen.

Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere, som er beskæftiget eller søger beskæftigelse inden for drift/vedligehold. Kurset sigter mod, at deltageren tilegner sig basisviden om måleteknik.

Efter gennemført kursus har du:· Viden om hvordan målinger af høj kvalitet opnås og hvordan påvirkningen på en måling fra ydre parametre kan mindskes.· Viden om de mest anvendte begreber som benyttes inden for metrologi, og til den metrologiske infrastruktur. Dette er kompetencer som er brugbare i kommunikation med myndigheder, kalibreringslaboratorier og kunder. · Viden om måleusikkerhed og de kilder som kan bidrage til en øget måleusikkerhed.· Viden om kalibreringscertifikater udstedt af kalibreringslaboratorier. · Viden om de relevante tekniske dele af ISO standarderne ISO 9001 (afsnit 8) og ISO 17025 (afsnit 5) som skal overholdes af virksomheder med en ISO 9001 certificering eller kalibreringslaboratorier med en ISO 17025 akkreditering.Efter gennemført kursus kan du:· Udføre pålidelige målinger af høj kvalitet. · Være med til at kontrollere, at produkter overholder de krav og specifikationer, som kunden efterspørger. · Identificere, hvilke ydre parametre som kan påvirke en måling.· Planlægge vedligehold og håndtering af måleudstyr, herunder kalibrering af måleudstyr, som sikrer, at måleudstyret laver pålidelige målinger.· Indføre måleresultaterne fra kalibreringscertifikater til virksomhedens kontrolsystem/kvalitetssystem.

Dette kursus udbydes ikke i øjeblikket.

Du kan kontakte de skoler, der er godkendt til at udbyde kurset, hvis du vil vide mere.
Skoler som kan udbyde kurset

Nedenfor ser du en liste med skoler, som ikke har hold på holdlisten. Kontakt en af skolerne for at opfordre dem til at oprette hold.

Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond TMKF

Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond (TMKF) yder støtte til medarbejdernes selvvalgte uddannelse inden for Træ- og Møbeloverenskomsten og Piano- og Orgeloverenskomsten.

Industriens Kompetenceudviklingsfond IKUF

Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) yder støtte til medarbejdernes selvvalgte uddannelse inden for Industriens Overenskomst, Industriens Funktionæroverenskomst, Overenskomsten for slagteområdet mellem DI og Fødevareforbundet NNF samt Den fødevareindustrielle overenskomst mellem DI og Fødevareforbundet NNF.

AL Efteruddannelses Kompetencefond ALEU

AL Efteruddannelses Kompetencefond støtter selvvalgt uddannelse, der kan bruges inden for overenskomstens arbejdsområde (Industri- og VVS-overenskomsten).