HEAT - service på store fjernvarmeanlæg

På kurset lærer deltageren at indregulere og udføre service på store fjernvarmeanlæg. Kurset anbefales af Dansk Fjernvarme for teknikere, der skal arbejde med store fjernvarmeanlæg.

Uddannelsen retter sig mod personer med en vvs-energi-uddannelse/blikkenslageruddannelse eller lignende kompetencer, der i deres job har brug for at indregulere store fjernvarmeanlæg. Det anbefales, at deltagerne har opnået Fjernvarmens Serviceordnings certifikat.

Efter kurset kan deltageren indregulere og udføre service på større fjernvarmeanlæg. Det betyder: Deltageren har kendskab til gældende love og regler. Deltageren har viden om drift af radiatoranlæg og indstilling af temperaturer til 1-strengs og 2-strengs varmefordelingsanlæg samt ventilkarakteristikker og reguleringens betydning for drift og afkøling af fjernvarmevandet. Deltageren vurderer fjernvarmeforsynede anlægs drift på baggrund af energidata og temperaturer. Deltageren vurderer behov for service i forbindelse med aflæsning af driftsdata på anlæg. Deltageren indregulerer, fejlfinder og udfører service og eftersyn på større fjernvarmeanlæg. Deltageren vejleder kunden om energioptimering og indregulering af varme- og brugsvandsanlæg.Efter bestået kursus kan deltageren ved at indsende dokumentation til Dansk Fjernvarme blive registreret på Positivlisten for serviceteknikere til store fjernvarmeanlæg. Registreringen gælder i fem år.
Skoler som kan udbyde kurset

Nedenfor ser du en liste med skoler, som ikke har hold på holdlisten. Kontakt en af skolerne for at opfordre dem til at oprette hold.

  • CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster
    Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
  • 5488 8888
  • celf@celf.dk
  • TEC, Technical Education Copenhagen
    Stæhr Johansens Vej 7, 2000 Frederiksberg
  • 3817 7000
  • tec@tec.dk
Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond TMKF

Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond (TMKF) yder støtte til medarbejdernes selvvalgte uddannelse inden for Træ- og Møbeloverenskomsten og Piano- og Orgeloverenskomsten.

Industriens Kompetenceudviklingsfond IKUF

Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) yder støtte til medarbejdernes selvvalgte uddannelse inden for Industriens Overenskomst, Industriens Funktionæroverenskomst, Overenskomsten for slagteområdet mellem DI og Fødevareforbundet NNF samt Den fødevareindustrielle overenskomst mellem DI og Fødevareforbundet NNF.

Vvs-branchens Kompetenceudviklingsfond

Vvs-branchens Kompetenceudviklingsfond yder støtte til efteruddannelse for medarbejdere, der omfattet af VVS-overenskomsten eller VVS-fagets funktionæroverenskomst mellem Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal og TEKNIQ Arbejdsgiverne.