Installation af mindre biomassekedler og ovne

Deltageren kan ud fra en grundlæggende viden om gældende relevant lovgivning, samt viden om miljø og sikkerhed installere mindre biobrændselsanlæg. Deltageren kan endvidere vurdere om biobrændselsanlæggets tilslutninger og sikkerhedsudstyr er foretaget korrekt.

Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for energiområdet.

Deltageren kan ud fra en grundlæggende viden om gældende byggelovgivning, autorisationslovgivning, planlovgivning og brandlovgivning, samt viden om miljø og sikkerhed, herunder brandbeskyttelse, myndighedskrav og regler om attester installere mindre biobrændselsanlæg. Deltageren kan endvidere ved simplificeret metode beregne energibehov til opvarmning og varmt brugsvand. Deltageren kan endvidere vurdere om biobrændselsanlæggets tilslutninger til skorsten, bygningens varmefordelende anlæg, akkumuleringstank, brugsvand, styrings- og reguleringssystem og sikkerhedsudstyr er foretaget korrekt. Endeligt kan deltageren ud fra ovenstående kompetencer yde vejledning til kunden.
Skoler som kan udbyde kurset

Nedenfor ser du en liste med skoler, som ikke har hold på holdlisten. Kontakt en af skolerne for at opfordre dem til at oprette hold.

  • CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster
    Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
  • 5488 8888
  • celf@celf.dk
  • TEC, Technical Education Copenhagen
    Stæhr Johansens Vej 7, 2000 Frederiksberg
  • 3817 7000
  • tec@tec.dk
Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond TMKF

Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond (TMKF) yder støtte til medarbejdernes selvvalgte uddannelse inden for Træ- og Møbeloverenskomsten og Piano- og Orgeloverenskomsten.

Industriens Kompetenceudviklingsfond IKUF

Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) yder støtte til medarbejdernes selvvalgte uddannelse inden for Industriens Overenskomst, Industriens Funktionæroverenskomst, Overenskomsten for slagteområdet mellem DI og Fødevareforbundet NNF samt Den fødevareindustrielle overenskomst mellem DI og Fødevareforbundet NNF.

AL Efteruddannelses Kompetencefond ALEU

AL Efteruddannelses Kompetencefond støtter selvvalgt uddannelse, der kan bruges inden for overenskomstens arbejdsområde (Industri- og VVS-overenskomsten).

Vvs-branchens Kompetenceudviklingsfond

Vvs-branchens Kompetenceudviklingsfond yder støtte til efteruddannelse for medarbejdere, der omfattet af VVS-overenskomsten eller VVS-fagets funktionæroverenskomst mellem Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal og TEKNIQ Arbejdsgiverne.