IoT i installationsbranchen 3 - systemintegration

El- og vvs-området og installationsbranchen under ét rummer gode forretningsmæssige potentialer for udnyttelse af IoT og de muligheder for dataanalyse og datapræsentation, der er under udvikling i disse år. Det handler om at anvende teknologien til en række optimerings- og styringsopgaver - både i forhold til nye installationer som eksisterende installationer. På kurset lærer du at integrere IoT-systemer til tekniske installationer. Søgeord: IoT, grøn omstilling, energibesparelse, IoT-systemer, el-installationer, dataindsamling

Uddannelsen retter sig mod personer med en elektriker- eller vvs-energiuddannelse eller lignende kompetencer, der i deres job har brug for kompetencer om IOT-systemer til tekniske installationer. Det forudsættes ved kursusstart, at man har gennemført 49704 IoT i inst.branchen 2 ¿ sammenkobling af systemer eller har tilsvarende kompetencer.

Efter kurset kan deltageren integrere IoT-systemer til tekniske installationer. Det betyder: Deltageren har kendskab til avancerede IoT-platforme og kan programmere IoT-funktioner og applikationer til tekniske installationer, såsom bygningsstyring, sikringsanlæg og cloudsystemer. Deltageren kan sammensætte og forstå kommunikationen fra sensor til flere IoT-tredjepartsystemer og koble det sammen med den øvrige bygningsautomatik.Deltageren kan anvende sin viden til at sammensætte og udvikle nye IoT-systemer til tekniske installationer og udvikle løsninger til pilotprojekter og testprojekter.Deltageren kan kommunikere fordelene af IoT-løsninger og dataindsamling og -behandling til kunden.

Dette kursus udbydes ikke i øjeblikket.

Du kan kontakte de skoler, der er godkendt til at udbyde kurset, hvis du vil vide mere.
Skoler som kan udbyde kurset

Nedenfor ser du en liste med skoler, som ikke har hold på holdlisten. Kontakt en af skolerne for at opfordre dem til at oprette hold.

  • CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster
    Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
  • 5488 8888
  • celf@celf.dk
  • TEC, Technical Education Copenhagen
    Stæhr Johansens Vej 7, 2000 Frederiksberg
  • 3817 7000
  • tec@tec.dk
Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond TMKF

Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond (TMKF) yder støtte til medarbejdernes selvvalgte uddannelse inden for Træ- og Møbeloverenskomsten og Piano- og Orgeloverenskomsten.

Industriens Kompetenceudviklingsfond IKUF

Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) yder støtte til medarbejdernes selvvalgte uddannelse inden for Industriens Overenskomst, Industriens Funktionæroverenskomst, Overenskomsten for slagteområdet mellem DI og Fødevareforbundet NNF samt Den fødevareindustrielle overenskomst mellem DI og Fødevareforbundet NNF.

AL Efteruddannelses Kompetencefond ALEU

AL Efteruddannelses Kompetencefond støtter selvvalgt uddannelse, der kan bruges inden for overenskomstens arbejdsområde (Industri- og VVS-overenskomsten).

El-Branchens Kompetenceudviklingsfond

El-Branchens Kompetenceudviklingsfond yder støtte til efteruddannelse for medarbejdere, der er omfattet af elektrikeroverenskomsten eller funktionæroverenskomsten mellem Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Vvs-branchens Kompetenceudviklingsfond

Vvs-branchens Kompetenceudviklingsfond yder støtte til efteruddannelse for medarbejdere, der omfattet af VVS-overenskomsten eller VVS-fagets funktionæroverenskomst mellem Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal og TEKNIQ Arbejdsgiverne.