IoT i vvs-branchen - introduktion

Bygninger og deres drift bliver i stadig højere grad integreret med intelligente systemer, der kan optimere driften, samstyre forskellige aspekter af bygningens komfort og give detaljeret information om bygningens tilstand og let adgang til at justere indeklima o.l. Disse styringssystemer kan også involvere IoT - Internet of Things - som er den totale integration, samspil og styring af elektroniske enheder i det bredere samfund og i hjemmet. På kurset lærer du at anvende enkle Internet of Things (IoT)-sensorer og -applikationer til vvs-installationer i bygninger. Du lærer også om forskellige typer af IoT-sensorer og enkle IoT-applikationer, der er relevante for vvs-installationer (eksempelvis måling af vand og varmeforbrug, indeklima og ventilationsovervågning, vandspild) Søgeord: IoT, Grøn omstilling, programmering

Uddannelsen retter sig mod personer med en vvs-energiuddannelse eller lignende kompetencer, der i deres job har brug for kompetencer om IOT-systemer til tekniske installationer.

Efter kurset kan deltageren anvende enkle Internet of Things (IoT)-sensorer og -applikationer til vvs-installationer i bygninger. Det betyder:Deltageren har kendskab til forskellige typer af IoT-sensorer og enkle IoT-applikationer, der er relevante for vvs-installationer (eksempelvis måling af vand og varmeforbrug, indeklima og ventilationsovervågning, vandspild). Deltageren kan opsætte sensorer og forbinde dem til relevante applikationer og platforme. Deltageren kan indsamle enkle data fra installationerne og kan anvende disse data til at forbedre anvendelsen af installationen, fx gennem forbedret indeklima, varmeproduktion eller bygningsdrift.Deltageren har forståelse for mulighederne ved at anvende IoT i vvs-installationer og kan medvirke til at afdække kundebehov med blik for nye IoT-muligheder og den værdi, de kan skabe.Deltageren kan kommunikere fordelene af enkle IoT-løsninger til kunden.

Dette kursus udbydes ikke i øjeblikket.

Du kan kontakte de skoler, der er godkendt til at udbyde kurset, hvis du vil vide mere.
Skoler som kan udbyde kurset

Nedenfor ser du en liste med skoler, som ikke har hold på holdlisten. Kontakt en af skolerne for at opfordre dem til at oprette hold.

  • CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster
    Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
  • 5488 8888
  • celf@celf.dk
  • TEC, Technical Education Copenhagen
    Stæhr Johansens Vej 7, 2000 Frederiksberg
  • 3817 7000
  • tec@tec.dk
Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond TMKF

Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond (TMKF) yder støtte til medarbejdernes selvvalgte uddannelse inden for Træ- og Møbeloverenskomsten og Piano- og Orgeloverenskomsten.

Industriens Kompetenceudviklingsfond IKUF

Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) yder støtte til medarbejdernes selvvalgte uddannelse inden for Industriens Overenskomst, Industriens Funktionæroverenskomst, Overenskomsten for slagteområdet mellem DI og Fødevareforbundet NNF samt Den fødevareindustrielle overenskomst mellem DI og Fødevareforbundet NNF.

AL Efteruddannelses Kompetencefond ALEU

AL Efteruddannelses Kompetencefond støtter selvvalgt uddannelse, der kan bruges inden for overenskomstens arbejdsområde (Industri- og VVS-overenskomsten).

Vvs-branchens Kompetenceudviklingsfond

Vvs-branchens Kompetenceudviklingsfond yder støtte til efteruddannelse for medarbejdere, der omfattet af VVS-overenskomsten eller VVS-fagets funktionæroverenskomst mellem Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal og TEKNIQ Arbejdsgiverne.