Kvalitet og produktivitet robotsvejsning

På kurset lærer du om manipulatorer og fiksturer og deres betydning for produktivitet og kvalitet. Du lærer om programmering, varmepåvirkning og svejserækkefølge, herudover lærer du om de nyeste teknologiske muligheder, f.eks emne og fugesøgning. Efter kurset kan du både vælge, vejlede og kommunikere om manipulatorer og fiksturer, du kan deltage i programmering og indkøring af robotten og foretage dataopsamling.

Uddannelsen er udviklet til ikke faglærte og faglærte der arbejder eller ønsker at arbejde med robotsvejsning i metalindustrien. Det anbefales, at deltageren inden kurset har gennemført "48905 Robotbetjening for operatører" eller har tilsvarende kompetencer. Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk.

Deltageren har viden om:- Generel procesforståelse ved robotsvejsing- Forskellige typer af manipulatorer og deres betydning for produktivitet og kvalitet- Brug af fiksturer og fiksturers egenskaber- Fiksturers udformning og betydningen for produktivitet og kvalitet  - Optimeringsmuligheder ved ændring/tilpasning af fiksturer- Programmering og sammenhæng med valg af svejserækkefølge og betydning af varme- og spændingspåvirkning- Nyeste teknologiske muligheder, så som emne- og fugesøgning, og korrektion for afvigelser i forhold til varmepåvirkning af emne og fikstur - Gældende standarder for certificering af operatører ved robotsvejsningDeltageren kan med udgangspunkt i ovenstående viden:- Vælge og vejlede om valg af manipulator til en given svejseopgave- Indgå i dialog med teknikere om fiksturers funktion, udformning og fejlretning- Deltage i programmering og indkøring af svejserobotten ved nye produktionsopgaver, herunder program til- og fejlretning med offline programmering- Foretage dataopsamling efter robotsvejsningen- Foretage skift af fikstur og kalibrering af robotten ved omstilling af produktionsopgaver

Dette kursus udbydes ikke i øjeblikket.

Du kan kontakte de skoler, der er godkendt til at udbyde kurset, hvis du vil vide mere.
Skoler som kan udbyde kurset

Nedenfor ser du en liste med skoler, som ikke har hold på holdlisten. Kontakt en af skolerne for at opfordre dem til at oprette hold.

  • CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster
    Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
  • 5488 8888
  • celf@celf.dk
  • TEC, Technical Education Copenhagen
    Stæhr Johansens Vej 7, 2000 Frederiksberg
  • 3817 7000
  • tec@tec.dk
Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond TMKF

Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond (TMKF) yder støtte til medarbejdernes selvvalgte uddannelse inden for Træ- og Møbeloverenskomsten og Piano- og Orgeloverenskomsten.

Industriens Kompetenceudviklingsfond IKUF

Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) yder støtte til medarbejdernes selvvalgte uddannelse inden for Industriens Overenskomst, Industriens Funktionæroverenskomst, Overenskomsten for slagteområdet mellem DI og Fødevareforbundet NNF samt Den fødevareindustrielle overenskomst mellem DI og Fødevareforbundet NNF.

AL Efteruddannelses Kompetencefond ALEU

AL Efteruddannelses Kompetencefond støtter selvvalgt uddannelse, der kan bruges inden for overenskomstens arbejdsområde (Industri- og VVS-overenskomsten).