Måleteknik for operatører

På dette kursus lærer du at aflæse emnetegninger samt udføre kontrolmålinger af emner med stilbart kontrolværktøj (skydelære, mikrometerskrue, mikrometer spærmål, trepunktsmåler, diatest samt mikrokator/finviser). Du lærer også at udfylde kontrolskemaer samt om temperaturens indflydelse på måleresultater.

Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte operatører, som har - eller søger - arbejde i den spåntagende metalindustri. Kurset kan f.eks. anvendes forud for deltagelse på kurser inden for måleteknik, tegningsforståelse, CAD/CAM samt spåntagende bearbejdning.

Efter gennemført kursus har du:· Viden om temperaturens indflydelse på måleresultatet. · Viden om almindeligt forekommende geometriske formfejl og gældende ISO-standarder. Efter gennemført kursus kan du:· Aflæse emnetegninger og kontrolspecifikationer. · Udføre kontrolmålinger med anvist fast og stilbart kontrolværktøj. · Foretage opmåling af emner med brug af skydelære, gradmåler samt fast kontrolværktøj (dorne, gafler og gevindkontrolværktøj m.m.). · Udfylde fortrykte måleskemaer. · Udføre kontrolmålinger med stilbart kontrolværktøj på emner ud fra tegninger med tilhørende kontrolspecifikationer. · Anvende og aflæse følgende måleinstrumenter: skydelære, mikrometerskrue, mikrometer spærmål, trepunktsmåler, diatest samt mikrokator/finviser.

Dette kursus er opdelt i delmål. Kurserne kan derfor tages enkeltvis og uafhængigt af andre kurser. Delmålskurser kan også kombineres med andre kurser. På den måde er der mulighed for at sammensætte et fleksibelt og individuelt kursusforløb, som er tilpasset virksomhedens og medarbejderens behov.

Måleteknik for operatører Total varighed: 5 dage
- Kontrolmåling med fast og stilbart måleværktøj Varighed: 3 dage
- Præcisionsmåling med stilbart kontrolværktøj Varighed: 2 dage
Skoler som kan udbyde kurset

Nedenfor ser du en liste med skoler, som ikke har hold på holdlisten. Kontakt en af skolerne for at opfordre dem til at oprette hold.

Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond TMKF

Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond (TMKF) yder støtte til medarbejdernes selvvalgte uddannelse inden for Træ- og Møbeloverenskomsten og Piano- og Orgeloverenskomsten.

Industriens Kompetenceudviklingsfond IKUF

Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) yder støtte til medarbejdernes selvvalgte uddannelse inden for Industriens Overenskomst, Industriens Funktionæroverenskomst, Overenskomsten for slagteområdet mellem DI og Fødevareforbundet NNF samt Den fødevareindustrielle overenskomst mellem DI og Fødevareforbundet NNF.

AL Efteruddannelses Kompetencefond ALEU

AL Efteruddannelses Kompetencefond støtter selvvalgt uddannelse, der kan bruges inden for overenskomstens arbejdsområde (Industri- og VVS-overenskomsten).