Pers. sikkerhed v. isocyanater med øget risiko

Du lærer at arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt inden for arbejdsområder, der kan indebære øget risiko for udsættelse for isocyanter.

Kurset retter sig mod personer, som arbejder med isocyanatholdige materialer og stoffer på følgende måder: håndtering af ufuldstændigt hærdede artikler (f.eks. nyligt hærdet, stadig varm), støbeanvendelser, vedligeholdelse og reparation, der kræver adgang til udstyr, åben håndtering ved temperaturer over 45 grader celsius, sprøjtepåføring uden for lukkede systemer, sprøjtekabiner og sprøjtebokse, sprøjtning med høj energi (f.eks. skum elastomerer), og andre anvendelser med samme udsættelse gennem huden og/eller ved indånding. Det er en forudsætning for deltagelse i kurset, at deltageren har certifikatkurset "pers. sikkerhed v. arbejde med epoxy og isocyanater".

Deltageren kan efter endt kursus arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt efter gældende regler inden for arbejdsområder, der kan indebære øget risiko for udsættelse for isocyanater. Herunder kan deltageren:Identificere, hvilke arbejdsprocesser, der kan indebære øget risiko for udsættelse for isocyanater.Anvende de sikkerhedsforskrifter og beskyttelsesforanstaltninger, der knytter sig til forberedelse, gennemførelse og opfølgning på arbejdsprocesser, der kan indebære øget risiko for at blive udsat for isocyanater.Identificere specifikke risici for udsættelse for andre beskæftigede, end dem der udfører arbejdet med stofferne og materialerne, ved udførelse af de arbejdsprocesser, der kan indebære øget risiko for udsættelse for isocyanater.Sørge for at andre beskæftigede, end dem der udfører arbejdet med stofferne og materialerne, ikke bliver udsat for sundhedsfarlig påvirkning i forbindelse med udførelse af de arbejdsprocesser, der kan indebære en øget risiko for udsættelse for isocyanater.
Skoler som kan udbyde kurset

Nedenfor ser du en liste med skoler, som ikke har hold på holdlisten. Kontakt en af skolerne for at opfordre dem til at oprette hold.

AL Efteruddannelses Kompetencefond ALEU

AL Efteruddannelses Kompetencefond støtter selvvalgt uddannelse, der kan bruges inden for overenskomstens arbejdsområde (Industri- og VVS-overenskomsten).

Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond TMKF

Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond (TMKF) yder støtte til medarbejdernes selvvalgte uddannelse inden for Træ- og Møbeloverenskomsten og Piano- og Orgeloverenskomsten.

Industriens Kompetenceudviklingsfond IKUF

Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) yder støtte til medarbejdernes selvvalgte uddannelse inden for Industriens Overenskomst, Industriens Funktionæroverenskomst, Overenskomsten for slagteområdet mellem DI og Fødevareforbundet NNF samt Den fødevareindustrielle overenskomst mellem DI og Fødevareforbundet NNF.