Solceller og husstandsvindmøller

Efter kurset kan deltageren installere solcelleanlæg og husstandsvindmøller. Søgeord: Vedvarende energi, solcelleanlæg, husvindmølle, VE-certificering, fejlbeskyttelse

Uddannelsen retter sig mod personer med en elektrikeruddannelse eller lignende kompetencer, der i deres job har brug for kompetencer inden for solceller og husstandsvindmøller.

Efter kurset kan deltageren installere solcelleanlæg og husstandsvindmøller. Inden for installation og solcelleanlæg betyder det:Deltageren har kendskab til befæstningsmetoder og føringsveje samt gældende love og regler for opsætning af solceller. Deltageren har kendskab til de risici der er forbundet med arbejdet med solceller, i forhold til elektrisk stød, spændingsniveauer og sikkerhed.Deltageren monterer og installerer solcelleanlæg inklusiv invertere og koblingsudstyr. Anlægget kan være en standalone-løsning eller nettilsluttet. Deltageren dimensionerer desuden udstyr til fejlbeskyttelse (beskyttelsesudstyr mod indirekte berøring).Deltageren har viden om hybridanlæg med batteri og kan vejlede kunden i valg af solcelleanlæg.Deltageren vejleder kunden i idriftsættelse og daglig drift af anlægget og udfører service og fejlfinding på solcelleanlæg, herunder solcellepaneler, kabelføring og inverter. Deltageren anvender dataaflæsning og termografisk udstyr i fejlfindingen. Deltageren udbedrer fejl efter fabrikantens anvisninger, gældende EU-regler og nationale love og forskrifter. Deltageren kvalitetssikrer eget arbejde.Inden for installation af husstandsvindmøller betyder det:Deltageren monterer husstandsvindmøller til beboelse og mindre erhvervsejendomme ud fra beregninger af vindmøllens vindpåvirkning og effekt samt viden om gældende love og regler.Deltageren installerer husstandsvindmøller, inklusiv invertere og koblingsudstyr på møller med nettilslutning. Husstandsvindmøllerne kan være standalone-løsninger eller tilsluttet forsyningsnettet. Deltageren dimensionerer desuden udstyr til fejlbeskyttelse (beskyttelsesudstyr mod indirekte berøring).Deltageren vejleder kunden i idriftsættelse og daglig drift af anlægget.

Dette kursus er opdelt i delmål. Kurserne kan derfor tages enkeltvis og uafhængigt af andre kurser. Delmålskurser kan også kombineres med andre kurser. På den måde er der mulighed for at sammensætte et fleksibelt og individuelt kursusforløb, som er tilpasset virksomhedens og medarbejderens behov.

Solceller og husstandsvindmøller Total varighed: 6 dage
- Solceller - installation & service Varighed: 4 dage
- Husstandsvindmøller - installation Varighed: 2 dage
Skoler som kan udbyde kurset

Nedenfor ser du en liste med skoler, som ikke har hold på holdlisten. Kontakt en af skolerne for at opfordre dem til at oprette hold.

  • CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster
    Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
  • 5488 8888
  • celf@celf.dk
Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond TMKF

Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond (TMKF) yder støtte til medarbejdernes selvvalgte uddannelse inden for Træ- og Møbeloverenskomsten og Piano- og Orgeloverenskomsten.

Industriens Kompetenceudviklingsfond IKUF

Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) yder støtte til medarbejdernes selvvalgte uddannelse inden for Industriens Overenskomst, Industriens Funktionæroverenskomst, Overenskomsten for slagteområdet mellem DI og Fødevareforbundet NNF samt Den fødevareindustrielle overenskomst mellem DI og Fødevareforbundet NNF.

AL Efteruddannelses Kompetencefond ALEU

AL Efteruddannelses Kompetencefond støtter selvvalgt uddannelse, der kan bruges inden for overenskomstens arbejdsområde (Industri- og VVS-overenskomsten).

El-Branchens Kompetenceudviklingsfond

El-Branchens Kompetenceudviklingsfond yder støtte til efteruddannelse for medarbejdere, der er omfattet af elektrikeroverenskomsten eller funktionæroverenskomsten mellem Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne.