Svejsning med fleksibel svejserobot

På kurset lærer du, hvornår det kan betale sig at anvende mobile og let omstilbare svejserobotter. Du lærer om robotternes opbygning og funktionalitet og naturligvis om relevant sikkerhed og arbejdsmiljø. Efter kurset kan du både opsætte, betjene og programmere robotten, samt foretage svejsning med tilhørende fikstur.

Uddannelsen er udviklet til ikke faglærte og faglærte svejsere og smede eller personer med lignende kompetencer, der samarbejder eller ønsker at samarbejde med en fleksibel svejserobot. Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk.

Deltageren har viden om:- Ved hvilke typer af svejseopgaver/produktionsopgaver der med fordel kan anvendes mobil og let omstilbar svejserobot- Sikkerheds og arbejdsmiljørisici forbundet med betjening af fleksibel svejserobot- Robottens opbygning og funktionalitet, herunder indbygget fiksturværktøj og programmeringsmuligheder og begrænsningDeltageren kan med udgangspunkt i ovenstående viden:- Vurdere i hvilke situationer manuel svejsning kan erstattes med svejsning med mobil og let omstilbar svejserobot. - Opsætte og betjene mobil og let omstilbar svejserobot- Foretage programmering og optimering af mobil og let omstilbar svejserobot, herunder opstilling med fikstur.
Skoler som kan udbyde kurset

Nedenfor ser du en liste med skoler, som ikke har hold på holdlisten. Kontakt en af skolerne for at opfordre dem til at oprette hold.

  • CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster
    Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
  • 5488 8888
  • celf@celf.dk
  • TEC, Technical Education Copenhagen
    Stæhr Johansens Vej 7, 2000 Frederiksberg
  • 3817 7000
  • tec@tec.dk
Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond TMKF

Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond (TMKF) yder støtte til medarbejdernes selvvalgte uddannelse inden for Træ- og Møbeloverenskomsten og Piano- og Orgeloverenskomsten.

Industriens Kompetenceudviklingsfond IKUF

Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) yder støtte til medarbejdernes selvvalgte uddannelse inden for Industriens Overenskomst, Industriens Funktionæroverenskomst, Overenskomsten for slagteområdet mellem DI og Fødevareforbundet NNF samt Den fødevareindustrielle overenskomst mellem DI og Fødevareforbundet NNF.

AL Efteruddannelses Kompetencefond ALEU

AL Efteruddannelses Kompetencefond støtter selvvalgt uddannelse, der kan bruges inden for overenskomstens arbejdsområde (Industri- og VVS-overenskomsten).