Udvikling og optimering af robotsvejsefiksturer

På kurset lærer du om konstruktion af fiksturer og fiksturers betydning for den samlede produktionstid. Du lærer også om kravene til emnernes udformning og nøjagtighed. Efter kurset kan du konstruere og fremstille fiksturer, så de lever op til industrielle produktionskrav.

Uddannelsen er udviklet til ikke faglærte og faglærte svejsere og smede der har viden om og erfaring med konstruktioner i metal og arbejder eller ønsker at arbejde med robotsvejsning i metalindustrien. Det anbefales, at deltageren inden kurset har gennemført 49482, Kvalitet og produktivitet ved robotsvejsning eller har tilsvarende kompetencer. Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk.

Deltageren har viden om:- Hvorfor og hvornår der med fordel kan anvendes fiksturer, herunder 3D print af fiksturer- Konstruktion af fiksturer til produktion af typisk anvendte emner- Brug af pneumatiske og andre fikseringsmetoder- Optimering af opstilling- og omstillingstid og betydning for produktionstiden- Fiksturets konstruktions betydning for præcision og kvaliteten af slutproduktet- Krav til emnerne udformning og nøjagtighed for at det kan placeres i fiksturet- Tapsamling af pladeemnerDeltageren kan med udgangspunkt i ovenstående viden:- Konstruere og fremstille fiksturer til produktion af typisk anvendte emner- Anvende pneumatiske og andre fikseringsmetoder- Ved konstruktion af fiksturet sikre minimal opstilling- og omstillingstid med betydning for produktionstiden- Sikre at fiksturet konstrueres så den nødvendige præcision og kvaliteten af slutproduktet opnå- Vurdere om emnerne udformning og nøjagtighed er af en karakter, så det kan placeres i fiksturet

Dette kursus udbydes ikke i øjeblikket.

Du kan kontakte de skoler, der er godkendt til at udbyde kurset, hvis du vil vide mere.
Skoler som kan udbyde kurset

Nedenfor ser du en liste med skoler, som ikke har hold på holdlisten. Kontakt en af skolerne for at opfordre dem til at oprette hold.

  • CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster
    Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
  • 5488 8888
  • celf@celf.dk
  • TEC, Technical Education Copenhagen
    Stæhr Johansens Vej 7, 2000 Frederiksberg
  • 3817 7000
  • tec@tec.dk
Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond TMKF

Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond (TMKF) yder støtte til medarbejdernes selvvalgte uddannelse inden for Træ- og Møbeloverenskomsten og Piano- og Orgeloverenskomsten.

Industriens Kompetenceudviklingsfond IKUF

Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) yder støtte til medarbejdernes selvvalgte uddannelse inden for Industriens Overenskomst, Industriens Funktionæroverenskomst, Overenskomsten for slagteområdet mellem DI og Fødevareforbundet NNF samt Den fødevareindustrielle overenskomst mellem DI og Fødevareforbundet NNF.

AL Efteruddannelses Kompetencefond ALEU

AL Efteruddannelses Kompetencefond støtter selvvalgt uddannelse, der kan bruges inden for overenskomstens arbejdsområde (Industri- og VVS-overenskomsten).