EU Lovpligtig Efteruddannelse

Den 1. januar 2018 lancerede styrelsen en ny model for den obligatoriske efteruddannelse for erhvervschauffører. Denne model åbner mulighed for, at efteruddannelsen gennemføres i tre moduler af henholdsvis 2 + 2 + 1 dag(e):
Modul 1 har en varighed af 2 dage og omfatter obligatorisk indhold.
Modul 2 har en varighed af 2 dage og omfatter brancherettet indhold.
Modul 3 har en varighed af 1 dage og omfatter valgfrit indhold.

Som hidtil skal alle nuværende og kommende erhvervschauffører gennemføre efteruddannelse hvert femte år.
Efteruddannelse kan gennemføres enten i det land, hvor du har din sædvanlige bopæl, eller i det land du arbejder. Efteruddannelsen skal fortsat gennemføres inden for en periode på 12 måneder.

Den sidste dag på den lovpligtige efteruddannelse består af et valgfrit indhold, fra en liste godkendt af Færdselsstyrelsen

Se link nedenfor: