Virksomhedens ESG-rapportering

ESG-kursus, hvor ESG-standarder (ESRS) introduceres, så du kan identificere ESG-nøgletal, opstille basale ESG-beregninger og medvirke til indsamling af ESG-data og dokumentation ift. virksomhedens ESG-rapportering.

Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der skal i gang med eller har påbegyndt datarapportering inden for ESG og klimaregnskab, herunder fx administrativt ansatte inden for økonomi/regnskab, som har behov for grundlæggende viden om ESG for det videre arbejde. Det anbefales, at deltageren har gennemført kurset "Introduktion til ESG og ESG-rapportering" eller har tilsvarende kvalifikationer.

Deltageren får viden om standarder relateret til ESG, der vedrører klima-/miljømæssige og sociale forhold samt god ledelsesskik (Environmental, Social, Governance).Deltageren kan identificere standarder for ESG-nøgletal indenfor klima/miljø, sociale forhold samt god ledelsesskik, og kan opstille simple ESG-måltal og finde metoder til basale beregninger.Deltageren kan medvirke til virksomhedens ESG-rapportering og deltage i arbejdet på det operationelle niveau med indsamling og dokumentation af data samt valgte måleenheder til brug i ESG-rapporteringen i henhold til gældende standarder (ESRS).
Skoler som kan udbyde kurset

Nedenfor ser du en liste med skoler, som ikke har hold på holdlisten. Kontakt en af skolerne for at opfordre dem til at oprette hold.

  • CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster
    Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
  • 5488 8888
  • celf@celf.dk
Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond TMKF

Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond (TMKF) yder støtte til medarbejdernes selvvalgte uddannelse inden for Træ- og Møbeloverenskomsten og Piano- og Orgeloverenskomsten.

Industriens Kompetenceudviklingsfond IKUF

Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) yder støtte til medarbejdernes selvvalgte uddannelse inden for Industriens Overenskomst, Industriens Funktionæroverenskomst, Overenskomsten for slagteområdet mellem DI og Fødevareforbundet NNF samt Den fødevareindustrielle overenskomst mellem DI og Fødevareforbundet NNF.