Virksomhedens klimaregnskab

Kursus om klimaregnskab, hvor du identificerer standarder, arbejder med dataindsamling, drivhusgasudledninger og anvender Klimakompasset til beregning af klimaaftryk samt vurderer behov for virksomhedens CO2-reducerende indsatser.

Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der skal i gang med eller har påbegyndt datarapportering inden for ESG og klimaregnskab, herunder fx administrativt ansatte inden for økonomi/regnskab. Det anbefales, at deltageren har gennemført kurset "Introduktion til virksomhedens klimaregnskab" eller har tilsvarende kvalifikationer.

Deltageren opnår viden om virksomhedens klimaaftryk gennem brug af Klimakompasset.Deltageren kan identificere standarder til brug i virksomhedens klimaregnskab, herunder udarbejde en struktureret proces for dataindsamling af udvalgte datatyper og kilder samt de relevante måleenheder i klimaregnskabet.Deltageren kan anvende Klimakompasset til at beregne virksomhedens udledning af drivhusgasser, herunder danne overblik over samlede udledninger, identificere hvor der er behov for mere detaljerede data og beregninger, få en indikation af effekten af specifikke CO2e-reducerende tiltag og give input til rapportering i et klimaregnskab og virksomhedens bæredygtighedsrapportering.
Skoler som kan udbyde kurset

Nedenfor ser du en liste med skoler, som ikke har hold på holdlisten. Kontakt en af skolerne for at opfordre dem til at oprette hold.

  • Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser
    Absalonsvej 20, 4300 Holbæk
  • 7229 0100
  • neg@neg.dk
  • CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster
    Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
  • 5488 8888
  • celf@celf.dk
Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond TMKF

Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond (TMKF) yder støtte til medarbejdernes selvvalgte uddannelse inden for Træ- og Møbeloverenskomsten og Piano- og Orgeloverenskomsten.

Industriens Kompetenceudviklingsfond IKUF

Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) yder støtte til medarbejdernes selvvalgte uddannelse inden for Industriens Overenskomst, Industriens Funktionæroverenskomst, Overenskomsten for slagteområdet mellem DI og Fødevareforbundet NNF samt Den fødevareindustrielle overenskomst mellem DI og Fødevareforbundet NNF.

AL Efteruddannelses Kompetencefond ALEU

AL Efteruddannelses Kompetencefond støtter selvvalgt uddannelse, der kan bruges inden for overenskomstens arbejdsområde (Industri- og VVS-overenskomsten).